Údržba dřevin

Obecné informace o povrchových úpravách a údržbě zahradního nábytku a ostatních výrobků ze dřeva

Pro zajištění dlouhodobého bezproblémového používání dřevěného zahradního nábytku je nutné provést jeho povrchovou úpravu a následně provádět dle potřeby pravidelnou údržbu.Pro tento účel jsou nejvhodnější tzv. lazury. Aplikují se zpravidla v několika vrstvách a na povrchu dřeva vytváří film, který má jednak estetický a jednak ochranný charakter. Pigmentace chrání dřevo před účinky UV záření, aditiva chrání před působením vlhkosti, další látky chrání proti houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu. Lazury se dělí na syntetické a vodou ředitelné. Hlavní výhodou syntetických lazur je hloubková penetrace dřeva, vodou ředitelné jsou ekologické a neškodí zdraví ani životnímu prostředí.Důležitým hlediskem pro rozdělení lazur je tloušťka ochranného filmu

Tenkovrstvé lazury dobře pronikají hluboko do dřeva, konzervují ho a na jeho povrchu vytvářejí pružný, trvanlivý film. Velice dobře také zachovávají původní vzhled a strukturu dřeva a umožňují dřevu "dýchat". Jejich aplikace je relativně jednoduchá, stejně tak lze relativně snadno opravovat poškozená místa.

Silnovrstvé lazury vytvářejí na povrchu nábytku vrstvu, která má vyšší ochranný faktor, než tenkovrstvá lazura. Dojde ale k uzavření dřeva, které brání nejenom k prostupu vlhkosti dovnitř, ale bohužel zabraňuje jeho "dýchání". Jejich aplikace je složitější a problematická je i případná oprava poškozeného místa.

V současné době se na trhu objevují i lazury tzv. středněvrstvé, které by měly spojovat výhody obou předešlýchPři rozhodování, který způsob ochrany zvolit, je třeba zvážit, v jakém prostředí bude nábytek umístěn. výrobky typu zahradního nábytku jsou totiž velice rizikové z hlediska mechanického poškození a působení povětrnostních vlivů. a obecně platí, že čím tlustší a neprodyšnější je ochranná vrstva, tím vyšší je riziko jejího poškození, případně odloupnutí. z těchto důvodů nelze pro prostředí s přímým působením klimatu doporučit použití silnovrstvých lazur.Časový interval provádění renovačních nátěrů je zcela individuální a závisí na posouzení stavu nábytku. Hrubá orientace:

Nepříjemné působení klimatu orientační trvanlivost nátěru je 3 - 4 roky.

Normální přímé působení klimatu orientační trvanlivost nátěru je 2 roky.

Extrémní přímé působení klimatu orientační trvanlivost nátěru je 1 rok.Pro použití v exteriéru, zvláště je-li ošetřované dřevo vystaveno přímému působení klimatických podmínek, nedoporučujeme použití bezbarvých a nebo příliš světlých odstínů, protože ochrana před UV zářením je vázána na pigmenty, které zde nejsou obsaženy vůbec a nebo jenom v malém množství. Platí, že čím tmavší odstín, tím lepší ochranu proti UV záření nám lazura poskytuje. Na druhou stranu je potřeba počítat s tím, že tmavý odstín se působením slunečního záření citelně zahřívá, což může způsobovat problémy.Ochranné nátěry je nutno aplikovat vždy na čistý, suchý povrch, zbavený prachu, nečistot a eventuelní mastnoty. Před aplikací renovačního nátěru u již používaného nábytku tento vždy pečlivě očistěte (můžete použít slabý mýdlový roztok) a nechejte dobře vyschnout. Poškozená místa lehce přebruste jemným brusným papírem. Pak postupujte podle pokynů výrobce nátěru.

UPOZORNĚNÍ

- pryskyřici mechanicky odstraňte (škrabka, brusný papír)
- mechanicky očištěnou plochu otřete hadříkem, namočeným do technického benzínu nebo terpentýnu
- v případě potřeby na takto očištěnou plochu aplikujte vrstvu nátěru